Biz hakda

Biz kim?

Ningbo Puxin Elektron Tehnologiýa Ş.Bütin dünýädäki ulanyjylar üçin professional integrirlenen tor sim çözgütlerini hödürlemegi maksat edinýär.

10 ýyldan gowrak dizaýn we ösüş tejribämiz we doly we ylmy hil dolandyryş ulgamy bar.

Biz elmydama "müşderi ilkinji" korporatiw pelsepesine, berk dolandyryşa, innowasiýa üns berýäris, ähli önümlerimiz halkara we içerki abraýly synagdan we hil sertifikatyndan geçdi.ISO9001 şahadatnamasyny geçdik we degişli önümler CCC, CE, ROHS, TLC we pudagyň beýleki meşhur guramalary tarapyndan kepillendirildi we birnäçe önüm gözleg we ösüş patenti bar.

hakda

Hünär dizaýny, durnukly gowşuryş, bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli bizi gowy abraýdan peýdalanýar.Senagat bazaryndaky müşderileriň islegleri üçin has amatly bolmak üçin täze pikirleri ösdürmegi, täze tehnologiýalary ösdürmegi we önümleri innowasiýa, hil we hyzmat nukdaýnazaryndan has gowulaşdyrmak üçin täze önümleri çykarmagy dowam etdireris.

Biz näme edýäris?

Ningbo Puxin Elektron Tehnologiýa Co., Ltd. elektrik we integral sim önümlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Önümler açar daşy, modully wilka, patch paneli, patch şnury we ş.m. ýaly 100-den gowrak görnüşi öz içine alýar. Bizde 6 önümçilik liniýasy bar we önümler 3 gezek hil barlagyndan geçmeli.Degişli önümler CCC, CE, ROHS, TLC we pudagyň beýleki meşhur guramalary tarapyndan kepillendirildi we birnäçe önüm gözleg we ösüş patenti bar.Highokary hilli we ajaýyp hyzmatymyzy üpjün etmek üçin Hikvision kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk ediň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

enjamlar4

enjamlar4

enjamlar4

enjamlar4

Doly desgalar

Bizde ondan gowrak professional awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary bar

önümçilik1

önümçilik2

önümçilik

Has hünär we gözleg mümkinçilikleri

Gözleg we ösüş toparymyz 10 ýyldan gowrak önümçilik we dizaýn pudagy tejribesine eýe.

hil2

hil2

hil2

Gaty hil gözegçiligi

Ekologiýa taýdan arassa täze çig mal ulanmagy talap edýäris.
Taýýar önümler satylmazdan ozal ROHS we FLUKE synaglaryndan geçmeli.

oem

oem

oem3

OEM & ODM kabul ederliklidir

Diňe ýöriteleşdirilen ululyklary we şekilleri üpjün etmeli.Pikirleriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz.Durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

Şahadatnamalar

şahadatnama5
şahadatnamasy
şahadatnama2
şahadatnama3
şahadatnama4