Täze geliş 24 Port SC / UPC Adapter Pigtail süýüm terminaly tor bilen birikmek üçin paýlaýyş gutusy

Gysga düşündiriş:

* Rack oturdylan optiki paýlaýyş çarçuwasy (ODF) optiki kabeller bilen optiki arasynda gutarýan enjamdyr

optiki kabelleri bölmek, ýatyrmak, saklamak we ýapmak funksiýasy bilen aragatnaşyk enjamlary.
Aýratynlyklar bilen tanyşlyk:

1. Optiki kabeller bilen simli pigtailleriň arasynda gorag baglanyşyklaryny üpjün ediň
2. Optiki kabeliň metal böleklerini kabeliň ujundan izolýasiýa ediň we topragy ýeňilleşdiriň
3. Süýümli optiki kabel terminallaryny ýerleşdirmek we aňsat gurnamak we işlemek üçin galan süýümli optiki kabelleri saklamak üçin ýer beriň
4. sufficienteterlik täsir güýji bolan sowuk togalanan polatdan ýasalan korpus korpusy, dürli ulanylyş ssenariýalarynda süýümli optiki terminal gutularyny amatly gurnamak üçin kesgitlenendir.
5. Diwara gurnamak ýa-da kanallara göni ýerleşdirmek ýaly birnäçe gurnama usullary saýlanyp bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Haryt ady
24 port Optiki süýüm paýlaýyş çarçuwasy 1U 19inch terminal gutusy
Material
0.8mm Galyň sowuk togalanan polat plastinka
Reňk
Gara
Adapter
SC / UPC
Agram
1658g
Ölçegi
420 * 210 * 44mm
Görnüşi
Iş stoly
Bukja
1pc / guty
Reňk Gara
Şahadatnama

ISO9001 / CE / ROHS

GW 400g
Gaplamak 1pc / guty (Bitarap guty, omöriteleşdirilen elýeterli)
Üpjünçilik ukyby Aýda 10000 bölek / bölek
Özbaşdaklaşdyrma OEM & ODM

Gurşun wagty

Mukdary (bölekler) 1 - 1000 1001 - 10000 > 10000
Est.wagt (günler) 10 25 Gepleşik geçirmek

Aýratynlyklary

 • Içerki aňsat kabel guramasy üçin arassalanan we bulaşyk däl birleşdiriji gap bilen enjamlaşdyrylan.
 • Galvanizli material optiki kabeli berkidiji ýaý we sütün, goşa durnukly optiki kabel, berk we titremän ýa-da çekilmeýär.
 • Dürli süýümli optiki kabel programmalary üçin amatly elliptik uly kabel girelgesi.
 • 24 port süýümli optiki interfeýs, 24 ýadro SC interfeýsi.
 • Göçürilýän päsgelçilik dizaýny ulanmak has amatly.
 • Telekom derejeli flanes guýrugy süýümi oturdyldy.
 • 24 simli simler wagt tygşytlamak we ýalňyş reňkli reňkli örgünler bilen bejerilmezligi üçin aýratyn reňkli kodlanýar.
 • Bölünýän tarelka bilen süýüm gabygy + 1 metr SC 24 hatardoňuzguýruk;19 dýuým (takmynan 48,3 sm) raflar üçin amatly
 • Şahadatnamalar we özleşdirme
  Bu önüm ISO9001 we ROHS-den geçdi we ygtybarly hiline eýe.
 • Özbaşdaklaşdyrma
  Özbaşdaklaşdyrmagy goldaň, ajaýyp pikirleriňizi we dizaýnlaryňyzy durmuşa geçireliň!

önümiň parametri

önümiň parametri

Ölçegi

ululygy

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň