Simple / Duplex PVC SM LSZH UPC APC birleşdirijisi ýeke re modeimli patch şnury sc

Gysga düşündiriş:

Süýüm optiki patch şnury


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Material
PVC / LSZH
Kabeliň diametri
0.9mm / 2.00mm / 3.00mm
Arza
FTTX, FTTH (Öý süýümi)
Goýmak ýitgisi
≤0.3dB
Material Daşky gurşawa zyýanly plastmassa
Port 12 port
Reňk Gara
Şahadatnama

ISO9001 / CE / ROHS

Gaplamak 1pc / guty (Bitarap guty, omöriteleşdirilen elýeterli)
Özbaşdaklaşdyrma OEM & ODM

Gurşun wagty

Mukdary (bölekler) 1 - 1000 1001 - 10000 > 10000
Est.wagt (günler) 10 25 Gepleşik geçirmek

Aýratynlyklary

 • Gowy gaýtalanma we ýokary durnuklylyk
  Professional doly awtomatlaşdyrylan standartlaşdyrma, el bilen gatyşmagy azaltmak we durnukly hili üpjün etmek.
 • Ösen üweýji enjamlar
  Optiki süýümiň ýylmaýjy gyşarmagyny we optiki süýümiň üstünde çyzyklaryň we kemçilikleriň ýoklugyny netijeli üpjün etmek.
 • Hapalanmagynyň öňüni almak üçin garaşsyz gaplama
  Aragatnaşyk hiline täsir etmezligi üçin tozan gapagy bilen enjamlaşdyrylan garaşsyz PCV öz-özüni möhürleýän halta gaplamasy.
 • Birnäçe ssenariýa üçin amatly
  Maşyn otagy, server.company LAN we beýleki ssenariýalar üçin elýeterli.
 • Şahadatnamalar we özleşdirme
  Bu önüm ISO9001 we ROHS-den geçdi we ygtybarly hiline eýe.
 • Özbaşdaklaşdyrma
  Özbaşdaklaşdyrmagy goldaň, ajaýyp pikirleriňizi we dizaýnlaryňyzy durmuşa geçireliň!

Kompaniýanyň artykmaçlygy

1. Öňdebaryjy önümçilik we synag enjamlary, şeýle hem durnukly we hemmetaraplaýyn hil gözegçilik usullary bar.BaýOEM we ODMtejribe.

2. Özbaşdaklaşdyrma prosesi: MOQ1000 3-7 gün.Styleörite stil 7-15 gün. Aýratyn mukdar we wagt, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

40

3. Bizde hünärmen bar5 adamlyk galyndy dizaýn toparywe a30 adamlyk önümçilik topary.

4. Önüm dizaýnynda we ösüşinde ýöriteleşýäris.Her hepde täze önüm öndürmek we 2-4 modeliň çykarylmagy.

5. Zawodymyzyň toplumlaýyn tor kabel önümleri dünýäniň köp ýurtlaryna we sebitlerine satylýar.6 önümçilik liniýasy, 32 enjam, we3 gurnama hatary

6. Hil barlagy enjamlary:Her önüm 3 QC barlagyndan geçýär,we ýokary hilli we ajaýyp hyzmatymyzy üpjün etmek üçin Hikvision bilen hyzmatdaşlyk edýäris.2 Fluke synagçysy.

7. daşary ýurtly alyjylary nyşana alýan daşary söwda toparlary, professional onlaýn hyzmatlary bilen, birnäçe kanal arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Aşakdaky usullar arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Gmail:gppuxin@gmail.com
Youtube: @PUXINGP
Baglanan: PUXIN GP
“Facebook”: “Ningbo Puxin” elektron tehnologiýa kärhanasy

8. Jogap tizligi:24 sagat onlaýnhünär hyzmaty,2 sagat çalt jogap

9. Şahadatnama: Professional üçünji tarap şahadatnamasy Birnäçe önüm şahadatnamasy Patch paneliniň daşky dizaýn patent şahadatnamasy

41

10. Zawodyň meýdany: 1533 inedördül metr,15 ýyllap döredildiöndürmekde ýöriteleşendirtoplumlaýyn kabel önümleri we süýümli optiki önümler;Esasan Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Amerika, Awstraliýa, Eastakyn Gündogar, Europeewropa we beýleki ýurtlara satylýar

11. Sergiler we çäreler

42
43
44
45

12. IOS9001 şahadatnamasy, önümlerimiziň hemmesi geçdiRoHS we Fluke synag şahadatnamasyberk hil gözegçiligi bilen

46

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň