Optiki süýümli terminal gutusy bilen doly enjamlaşdyrylan “Puxin 48core LC” şkaf tekjesi bilen enjamlaşdyrylyp bilner

Gysga düşündiriş:

1. Optiki kabeller bilen simli pigtailleriň arasynda gorag baglanyşyklaryny üpjün ediň
2. Optiki kabeliň metal böleklerini kabeliň ujundan izolýasiýa ediň we topragy ýeňilleşdiriň
3. Süýümli optiki kabel terminallaryny ýerleşdirmek we aňsat gurnamak we işlemek üçin galan süýümli optiki kabelleri saklamak üçin ýer beriň
4. sufficienteterlik täsir güýji bolan sowuk togalanan polatdan ýasalan korpus korpusy, dürli ulanylyş ssenariýalarynda süýümli optiki terminal gutularyny amatly gurnamak üçin kesgitlenendir.
5. Diwara gurnamak ýa-da kanallara göni ýerleşdirmek ýaly birnäçe gurnama usullary saýlanyp bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Haryt ady
24 port LC ýeke re modeimli süýüm optiki terminal gutusy
Material
0.8mm Galyň sowuk togalanan polat plastinka
Reňk
Gara
Adapter
LC / UPC
Agram
2114g
Ölçegi
420 * 200 * 48mm
Görnüşi
Iş stoly
Bukja
1pc / guty
Şahadatnama

ISO9001 / CE / ROHS

Gaplamak 1pc / guty (Bitarap guty, omöriteleşdirilen elýeterli)
Üpjünçilik ukyby Aýda 10000 bölek / bölek
Özbaşdaklaşdyrma OEM & ODM

Gurşun wagty

Mukdary (bölekler) 1 - 1000 1001 - 10000 > 10000
Est.wagt (günler) 10 25 Gepleşik geçirmek

Aýratynlyklary

1.Iki gatly üç ýaprakly simli aýlaw, kabelleri tertiplemek aňsat, tertipli we bulaşyk däl.

2.Galvanizli material optiki kabeli berkidiji ýaý we sütün, goşa durnukly optiki kabel, berk we titremän ýa-da çekilmeýär.

3.Dürli diametri we ululygyndaky kabel giriş deşikleri, dürli süýümli optiki kabel programmalary üçin amatly.

4.24 port süýümli optiki interfeýs, 48 ​​ýadro Lc interfeýsi.

5.Göçürilýän päsgelçilik dizaýny ulanmak has amatly.

6.Telecom derejeli flanes guýrugy süýümi oturdyldy.

7.24 simli simler wagt tygşytlamak we ýalňyş reňkli reňkli örgünler bilen bejerilmezligi üçin aýratyn reňkli kodlanýar.

8.Bölünýän tarelka bilen süýüm gabygy +48 1 metrlik LC guýruk örümleri, süýüm görnüşli ýeke re modeim 9/125;19 dýuým (takmynan 48,3 sm) raflar üçin amatly.

9.Fiksasiýa üçin güýçli täsir garşylygy bolan sowuk togalanan polatdan ýasalan guty korpusy.

10.Birnäçe gurnama usuly bar.

önümiň parametri

önümiň parametri

önümiň parametri

ululygy

Kompaniýanyň artykmaçlygy

1. Öňdebaryjy önümçilik we synag enjamlary, şeýle hem durnukly we hemmetaraplaýyn hil gözegçilik usullary bar.BaýOEM we ODMtejribe.

2. Özbaşdaklaşdyrma prosesi: MOQ1000 3-7 gün.Styleörite stil 7-15 gün. Aýratyn mukdar we wagt, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

40

3. Bizde hünärmen bar5 adamlyk galyndy dizaýn toparywe a30 adamlyk önümçilik topary.

4. Önüm dizaýnynda we ösüşinde ýöriteleşýäris.Her hepde täze önüm öndürmek we 2-4 modeliň çykarylmagy.

5. Zawodymyzyň toplumlaýyn tor kabel önümleri dünýäniň köp ýurtlaryna we sebitlerine satylýar.6 önümçilik liniýasy, 32 enjam, we3 gurnama hatary

6. Hil barlagy enjamlary:Her önüm 3 QC barlagyndan geçýär,we ýokary hilli we ajaýyp hyzmatymyzy üpjün etmek üçin Hikvision bilen hyzmatdaşlyk edýäris.2 Fluke synagçysy.

7. daşary ýurtly alyjylary nyşana alýan daşary söwda toparlary, professional onlaýn hyzmatlary bilen, birnäçe kanal arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Aşakdaky usullar arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Gmail:gppuxin@gmail.com
Youtube: @PUXINGP
Baglanan: PUXIN GP
“Facebook”: “Ningbo Puxin” elektron tehnologiýa kärhanasy

8. Jogap tizligi:24 sagat onlaýnhünär hyzmaty,2 sagat çalt jogap

9. Şahadatnama: Professional üçünji tarap şahadatnamasy Birnäçe önüm şahadatnamasy Patch paneliniň daşky dizaýn patent şahadatnamasy

41

10. Zawodyň meýdany: 1533 inedördül metr,15 ýyllap döredildiöndürmekde ýöriteleşendirtoplumlaýyn kabel önümleri we süýümli optiki önümler;Esasan Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Amerika, Awstraliýa, Eastakyn Gündogar, Europeewropa we beýleki ýurtlara satylýar

11. Sergiler we çäreler

42
43
44
45

12. IOS9001 şahadatnamasy, önümlerimiziň hemmesi geçdiRoHS we Fluke synag şahadatnamasyberk hil gözegçiligi bilen

46

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň