PUXIN täze geliş 48 ýadro süýümli optiki gutarmak gutusy mpo lc kaseta modulyna

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklar bilen tanyşlyk:
1. Optiki kabeller bilen simli pigtailleriň arasynda gorag baglanyşyklaryny üpjün ediň
2. Optiki kabeliň metal böleklerini kabeliň ujundan izolýasiýa ediň we topragy ýeňilleşdiriň
3. Süýümli optiki kabel terminallaryny ýerleşdirmek we aňsat gurnamak we işlemek üçin galan süýümli optiki kabelleri saklamak üçin ýer beriň
4. sufficienteterlik täsir güýji bolan sowuk togalanan polatdan ýasalan korpus korpusy, dürli ulanylyş ssenariýalarynda süýümli optiki terminal gutularyny amatly gurnamak üçin kesgitlenendir.
5. Diwara gurnamak ýa-da kanallara göni ýerleşdirmek ýaly birnäçe gurnama usullary saýlanyp bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Haryt ady
48core optiki süýüm paýlaýyş çarçuwasy 1U 19inch terminal gutusy
Material
0.8mm Galyň sowuk togalanan polat plastinka
Reňk
Gara
Adapter
LC / UPC
Agram
2580g
Ölçegi
425 * 285 * 45mm
Görnüşi
Iş stoly
Bukja
1pc / guty
Reňk Gara
Şahadatnama

ISO9001 / CE / ROHS

Gaplamak 1pc / guty (Bitarap guty, omöriteleşdirilen elýeterli)
Üpjünçilik ukyby Aýda 10000 bölek / bölek
Özbaşdaklaşdyrma OEM & ODM

Gurşun wagty

Mukdary (bölekler) 1 - 1000 1001 - 10000 > 10000
Est.wagt (günler) 10 25 Gepleşik geçirmek

Aýratynlyklary

 • 1,0 mm galyňlykda sowuk rulonly polat
  Sykyjy we täsirlere çydamly, aňsat deformasiýa edilmeýän, optiki kabelleri netijeli goraýar.
 • Arealaňaç süýüm birleşdirme diski
  Eoptiki süýümi zeperlerden goraýar, optiki süýümiň egilme radiusyna gözegçilik edýär we signalyň durnukly geçirilmegini üpjün edýär.
 • Wilka we wilka garşylygy gowy fiziki öndürijilik
  Süýümli marşrutlaşdyryş dizaýny, wilka we wilkanyň berkligi, ömri> 1000 gezek.
 • Iki port kabeli giriş
  Işlemek aňsat, birbada iki sany optiki kabel girizilip bilner we interfeýs nurbatlar bilen berkidilip, sökülip bilner, amatly we çalt bolar.
 • Ümsüm ýol görkeziji demir ýol
  Ümsüm çykarmak, güýçli ýelmeşmek we uzak hyzmat ömri.
 • Telekom derejeli flanes guýrugy süýümi oturdyldy we egilmäge çydamly we birleşdirmek aňsat.24 reňkli dykyz guýruk süýümini tanamak aňsat we birleşdirmek aňsat
 • Bölünýän tarelka bilen süýüm gabygy + 1 metr 24 hatarLC guýruk;19 dýuým (takmynan 48,3 sm) raflar üçin amatly
 • Birnäçe ssenariýa üçin amatly
  Maşyn otagy, server.company LAN we beýleki ssenariýalar üçin elýeterli.
 • Şahadatnamalar we özleşdirme
  Bu önüm ISO9001 we ROHS-den geçdi we ygtybarly hiline eýe.
 • Özbaşdaklaşdyrma
  Özbaşdaklaşdyrmagy goldaň, ajaýyp pikirleriňizi we dizaýnlaryňyzy durmuşa geçireliň!

önümiň parametri

önümiň parametri

Ölçegi

ululygy

Kompaniýanyň artykmaçlygy

1. Öňdebaryjy önümçilik we synag enjamlary, şeýle hem durnukly we hemmetaraplaýyn hil gözegçilik usullary bar.BaýOEM we ODMtejribe.

2. Özbaşdaklaşdyrma prosesi: MOQ1000 3-7 gün.Styleörite stil 7-15 gün. Aýratyn mukdar we wagt, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

40

3. Bizde hünärmen bar5 adamlyk galyndy dizaýn toparywe a30 adamlyk önümçilik topary.

4. Önüm dizaýnynda we ösüşinde ýöriteleşýäris.Her hepde täze önüm öndürmek we 2-4 modeliň çykarylmagy.

5. Zawodymyzyň toplumlaýyn tor kabel önümleri dünýäniň köp ýurtlaryna we sebitlerine satylýar.6 önümçilik liniýasy, 32 enjam, we3 gurnama hatary

6. Hil barlagy enjamlary:Her önüm 3 QC barlagyndan geçýär,we ýokary hilli we ajaýyp hyzmatymyzy üpjün etmek üçin Hikvision bilen hyzmatdaşlyk edýäris.2 Fluke synagçysy.

7. daşary ýurtly alyjylary nyşana alýan daşary söwda toparlary, professional onlaýn hyzmatlary bilen, birnäçe kanal arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Aşakdaky usullar arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Gmail:gppuxin@gmail.com
Youtube: @PUXINGP
Baglanan: PUXIN GP
“Facebook”: “Ningbo Puxin” elektron tehnologiýa kärhanasy

8. Jogap tizligi:24 sagat onlaýnhünär hyzmaty,2 sagat çalt jogap

9. Şahadatnama: Professional üçünji tarap şahadatnamasy Birnäçe önüm şahadatnamasy Patch paneliniň daşky dizaýn patent şahadatnamasy

41

10. Zawodyň meýdany: 1533 inedördül metr,15 ýyllap döredildiöndürmekde ýöriteleşendirtoplumlaýyn kabel önümleri we süýümli optiki önümler;Esasan Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Amerika, Awstraliýa, Eastakyn Gündogar, Europeewropa we beýleki ýurtlara satylýar

11. Sergiler we çäreler

42
43
44
45

12. IOS9001 şahadatnamasy, önümlerimiziň hemmesi geçdiRoHS we Fluke synag şahadatnamasyberk hil gözegçiligi bilen

46

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň